Stichting Ken Je kracht Den haag/The Hague is Homes
Den Haag/The Hague is Home
Nieuws & Archief Foto's
Stichting → K J K pagina

KJK

Stichting Ken Je Kracht, K J K (afgekort)
Wat doen wij en voor wie?

Wij willen kwetsbare vrouwen empoweren om voor zichzelf op te komen en de weg in deze maatschappij te vinden. Thuis zit men ‘gevangen’ in de familiesfeer en is men van wat in de buitenwereld afspeelt niet of nauwelijks op de hoogte. Deze vrouwen participeren niet in de maatschappij en raken hierdoor geïsoleerd waardoor de eenzaamheid toeslaat, met alle gevolgen van dien.

Laaggeletterdheid komt ook veel voor bij deze doelgroep. Hierdoor zijn ze niet in staat om voor zichzelf op te komen. Ze hebben hiernaast vaak helemaal niemand om op terug te vallen.


Wat is onze missie?

Wij willen samen met de kwetsbare vrouwen - in de leeftijd van 40+ - een veilig en warm nest creëren. Dit doen wij door elkaar te ondersteunen en te bemoedigen bij de cognitieve ontwikkeling. Door middel van trainingen leren wij ze assertief te zijn en te streven naar zelfredzaamheid. Hierdoor zullen zij in staat zijn op eigen kracht de verantwoordelijkheid te bepalen in hun leven. We benaderen de vrouwen op eigen niveau.
Onderdrukking kent vele vormen en heeft verschillende gezichten. De onderdrukking zorgt ervoor dat je de verbinding met je innerlijke wereld, je dromen en idealen verliest. Door je te richten op je innerlijke kwaliteiten (wat jij zelf wilt en wenst) zorg je ervoor dat je dromen en idealen vorm krijgen. Door trainingen worden zij gestimuleerd om op onderzoek uit te gaan naar wat een gezonde balans voor hen is. En daarin een weg te vinden tussen denken, doen, voelen, willen en kunnen.

Visie

Ontwikkeling bevorderen en vergroten ten behoeve van actieve participatie in de maatschappij. Kwetsbare vrouwen spelenderwijs benaderen en motiveren om assertiever te worden zonder hun waardigheid aan te tasten. Wij willen de vrouwen integer benaderen om hun minderwaardigheidscomplex te minimaliseren, zodat zij hun faalangst kunnen overwinnen. Zo zal het zelfvertrouwen groeien en zullen ze makkelijker verbinding maken met de gemeenschap. Op andere maatschappelijke gebieden zal deze groei ook haar impact hebben. In dit proces zal ook aandacht worden gegeven aan slim en gezond oud worden.
 

Voor alle Haagse vrouwen

We zijn een jonge stichting, die momenteel heel hard haar best doet om zich op een zo goed mogelijke manier in te zetten voor andere Haagse vrouwen. In deze reis kunnen wij nog heel wat hulp gebruiken. We zijn er nog niet, maar de wilskracht en drive is er wel! Stichting Ken Je Kracht is er voor alle Haagsche vrouwen in Den Haag e.o. Voel je welkom, ongeacht afkomst, leeftijd of opleidingsniveau. U kunt meeprofiteren van de expertise en ervaring van stichting Ken Je Kracht.
 

Onze motto

Een gezonde leefstijl raakt alle lagen van het leven.
 
NOTE OF COPYRIGHTS: We are a foundation to help people in The Hague. Nothing is copy right protected on our website. You are welcome to copy and use what you want, except our two logos, you may copy them, but you may not use them as your own logos. Thank you for your understandings. Powered by Stichting KJK Logo  2020
NOTE OF PRIVACY: We do not use cookies at this time, we do not collect information of our website visitors and if you contact us, then we use the information you send us only to contact you back and to try our best to fullfill your request.