Stichting Ken Je kracht Den haag/The Hague is Homes
Den Haag/The Hague is Home
Nieuws & Archief Foto's
Stichting → Wie Zijn Wie? pagina

Wie zijn wij?

Zoals eerder gezegd vormen wij samen een kudde. Het symbool van een olifant staat voor kracht, wijsheid, vriendelijkheid en geluk. Door het toepassen van deze waarden motiveert het ons om onze doelen te realiseren.

De betekenis van Ken Je kracht

Ken Je kracht staat voor daadkracht. Wij vrouwen van Stichting Ken Je Kracht (kortweg Stichting KJK) hebben het met elkaar gemeend, omdat wij een bijzonder sterk karakter hebben. Deze band bindt ons en geeft ons power. Fysiek zijn we klein omdat wij nog in de groei zijn. We voelen ons sterk en verbonden. Daar gaan we voor! We laten ons niet afschepen.

 Onze prioriteit ligt bij de kwetsbaren in onze samenleving. Wij willen ze informatief sterker maken. We kijken niet naar tijd en geld om de trajecten te bewandelen en ons doel te bereiken. Nee, we doen onze uiterste best om de nodige hulp te bieden en trachten zwakkere kwetsbare mensen te helpen, ongeacht de etnische achtergrond.

Hoe werkt Stichting Ken je Kracht?

In een eerste intake/kennismakingsgesprek bespreken we jouw behoeften en wensen. Onder andere bespreken wij jouw ambitie en passie. Daarna kijken we wat wij samen met Stichting Ken Je Kracht voor jou kunnen betekenen.

Stichting KJK bied je een podium zodat je op een integere wijze jezelf weerbaar kunt maken. Je leert uit je kwetsbare emotionele isolement te stappen en jezelf te ontplooien.

Wil je creativiteit en overige talenten ontwikkelen of inzetten?
Wil je aan een activiteit deelnemen of misschien zelf een activiteit organiseren?
Wil je ons team komen versterken met hand- en spandiensten?
Wij bieden je hiervoor de ruimte.

Stichting Ken Je Kracht werkt nauw samen met de lokale zorg en de Haagse welzijns-zorg-organisaties. Wij participeren in verschillende buurthuizen van de toekomst omdat we integratie belangrijk vinden binnen onze multiculturele samenleving.

De vrouwen van Stichting Ken Je Kracht handelen met empathie vanuit hun eigen vermogen. Deze hebben zij opgebouwd uit hun eigen belevingswereld/ervaring, door trainingen en cursussen te volgen. Is die kennis niet in huis dan worden professionals ingeschakeld.

Wat maakt Stichting Ken Je Kracht zo bijzonder?

Integratie vinden wij belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat kwetsbare vrouwen uit alle hoeken van Den Haag de aandacht moeten krijgen. Ben je nu een Surinaamse, Javaanse, Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse, Spaanse of Chinese? Het maakt ons niet uit. Wij weten dat we allemaal met dezelfde issues te kampen hebben. Alleen uit het zich op verschillende manieren.

Wij geloven in onze kracht

We beschikken over onze eigen kennis en kunde, om inzicht te krijgen in bepaalde materie volgen wij zelf cursussen, workshops en trainingen. Hierdoor kunnen wij inleven in de behoefte van onze doelgroep. We vormen een slot waardoor zij zich geborgen en veilig voelen bij ons. Wij benaderen hun vanuit onze ervaring, omdat wij kunnen meepraten over onze verleden. Wij begrijpen elkaar en dat maakt dat men zich openstelt. Je weet als geen ander waar de schoen knelt en hoe het in de maatschappij aan toe gaat. Dit schept een vertrouwensband.

Kwetsbare vrouwen aandacht krijgen

Wij vinden het vanzelfsprekend dat kwetsbare vrouwen aandacht krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Zij leven meestal geïsoleerd door hun lage opleiding, zeer beperkt in de kennis van de sociale kaart, psychisch meervoudig belast en met een inkomen op bijstandsniveau of lager (o.a. schuldproblematiek). Door deze tamelijk geïsoleerde positie kunnen zij nauwelijks werken aan hun vitaliteit. Daarom streven wij ernaar om samen met de Haagse kwetsbare vrouwen een veilig nest te creëren. Dit doen wij door elkaar te bemoedigen. Stichting Ken Je Kracht helpt kwetsbare vrouwen om het juiste traject te volgen waardoor ze hun inzichten kunnen ontplooien. En zo kunnen zij handelen naar eigen behoefte en tempo zonder dat er druk op gelegd wordt om prestatiegericht te leven.

Motiveren om een warm nest te creëren

Ons streven is om  ieder een luisterend oor te bieden. Door in te leven in hun situatie benaderen wij hen met empathie en stimuleren wij hen zich weerbaarder op te stellen. Alle mensen hebben een verhaal en wellicht heeft iedereen een verleden maar men durft er niet vooruit te komen omdat zij in ontkenning leven. Voelt u ook aangesproken om anderen te inspireren of te helpen door je eigen verhaal te vertellen, dan nodigen wij u ook van harte uit om dit initiatief met ons te delen. Wij doen ons uiterste best om u te ondersteunen, in welke vorm dan ook. Hetzij door actieve participatie aan de activiteiten of in een andere hoedanigheid.

A close up of a sign

Description automatically generated

Het gezicht achter de functies binnen Stichting KJK

 Voorzitter Anita Ramsaran

In samenwerking met Stichting Samen Maakt Sterk (SMS) ben ik als coördinator van de vrouwengroep begonnen in mei 2018 vanuit de huiskamer.

We waren gedreven door onze eigen verhalen om andere vrouwen te helpen die het even niet meer zien zitten, een positieve duwtje in de rug nodig hebben of zich juist willen ontwikkelen tot powervrouwen.

Mijn eerste stap bij de stichting Ken Je kracht was op 22 februari 2019. De oprichting van onze stichting werd een feit. Samen met de vrijwilligers, het bestuur en de algemene bestuursleden willen wij kwetsbare Haagse vrouwen in hun kracht zetten! Dit willen we doen door vrouwen te inspireren, te motiveren, educatie te geven en in het zonnetje te zetten, want dat verdienen ze!

Secretaris, Mariane Moestaredjo

                   Tekst in bewerking

 Penningmeester, Biddiawatie Anita Ramrekha

Biddiawatie Anita Ramrekha is mijn naam. Mijn familie kent mij als Biddia. Collega’s en vrienden als Anita. Ik ben geboren en getogen in Suriname en vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname - naar Nederland gekomen. Dordrecht werd mijn nieuwe thuis. Hier heb ik de middelbare school met succes heb doorlopen. Na de schoolperiode kwam het werken. In 1980 kreeg ik een baan aangeboden in Den Haag. Twee jaar heb ik dagelijks gereisd van Dordrecht naar Den Haag. In Den Haag heb ik mijn partner - Ramon - leren kennen. Na het huwelijk in 1982 ben ik verhuisd naar Den Haag en sindsdien ook woonachtig. Wij hebben samen 3 prachtige kinderen gekregen: Soenil, Sanjay en Nawin, inmiddels volwassen mannen.

In 2014 kwam verandering in mijn 34-jarige werkzame leven door een ontslag. Ik had mij voorgenomen vrijwilligerswerk te gaan doen wanneer ik met pensioen zou gaan. Het kwam veel sneller dan ik verwacht had! Toen ben ik mij gaan toeleggen op het vrijwilligerswerk in Den Haag. Het helpen van ouderen en kinderen heeft altijd al mijn voorkeur gehad. Het helpen van anderen helpt mij ook. Het gevoel dat je er toe doet zonder hiervoor iets terug te verwachten, is heel fijn. In het vrijwilligerswerk vond ik geen voldoening. Ik miste iets en dat gevoel van gemis kon ik niet goed omschrijven en benoemen. Ik was gewend mijn eigen geld te verdienen, was zelfstandig, onafhankelijk en had vrijheid ervaren!

Via het UWV kon ik een 2-jarige opleiding aan de Hogeschool in Rotterdam volgen. Dit heb ik met beide handen aangepakt. Het ging om studeren met werkgarantie. Maar aan een baan met werkgarantie heeft men mij niet kunnen helpen. Deze opleiding heb ik in juni 2019 afgerond.

Verder ben ik vrijwilliger van de Stichting De Zonnebloem; ook als vrijwilliger bij Wijkorganisatie Kortenbos als penningmeester en bij Stichting Gezond Samenwerken.

Op het moment ben ik bezig met het opzetten van mijn eigen reisorganisatie.

Corona gooit roet in het eten. Maar er is tijd om mij goed voor te bereiden op de reizen die wij straks gaan maken. Zodra groenlicht wordt gegeven ga wij reizen verzorgen onder de naam Yaatra Travel.

Mijn hobby’s zijn                                         Mijn motto

Lezen en reizen                                              Leef en laat leven.

Soesila Baidjoesingh, Algemeen bestuurslid

Beste lezer, ik ben Soesila. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen en ben werkzaam in de thuiszorg. Daarnaast ben ik dagelijks actief in het welzijnswerk. Ik ben jarenlang mantelzorger geweest voor mijn overleden vader. Daarnaast ga ik regelmatig naar workshops, lezingen, theatervoorstellingen en informatiebijeenkomsten, om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Vol met ambitie en enthousiasme zet ik mij in voor diverse vrijwilligersorganisaties in Den Haag zoals: de Zonnebloem, Burenhulp en Stanfasti. Mijn  sociale betrokkenheid naar deze organisaties is groot. Sinds kort heb ik mij daarom als lid en vrijwilliger aangesloten bij de stichting Ken Je Kracht voor Haagse culturele vrouwen.

Ik vind het belangrijk dat kwetsbare vrouwen, jong en oud, met verschillende culturele achtergronden een tweede kans krijgen in onze huidige maatschappij. Stichting Ken Je Kracht wil deze vrouwen de mogelijkheid geven zich sociaal betrokken en verbonden te laten voelen door deel te nemen aan de verschillende activiteiten en daardoor de afstand tussen hen en de maatschappij verkleinen.

Het doel dat ik wil bereiken is de “Power Women” vergroten. Dit wil ik doen door deze groep vrouwen bewuster te maken over de mogelijkheden die zij hebben en kunnen krijgen als zij zich verder willen ontplooien en opnieuw willen toetreden tot en of integreren in de maatschappij.

Er zijn diverse organisaties en instanties die hun expertise willen delen met onze vrouwen en de samenwerking met deze organisatie willen aangaan. Ik wil deze vrouwen actief betrekken en stimuleren om op zowel sociaal als persoonlijk vlak zich verder te ontwikkelen.

 
NOTE OF COPYRIGHTS: We are a foundation to help people in The Hague. Nothing is copy right protected on our website. You are welcome to copy and use what you want, except our two logos, you may copy them, but you may not use them as your own logos. Thank you for your understandings. Powered by Stichting KJK Logo  2020
NOTE OF PRIVACY: We do not use cookies at this time, we do not collect information of our website visitors and if you contact us, then we use the information you send us only to contact you back and to try our best to fullfill your request.